Kundtjänst

Ring oss

Mån-fre 08-18. Lör-sön stängt
033-10 85 00

Maila oss

fraga.ktj@halens.se

Vår kundservice är öppen alla helgfria vardagar 8 – 18 (Lör-sön stängt). Vi hjälper dig gärna att ta emot dina beställningar samt med frågor rörande ditt köp, leverans, fakturor, returer, reklamationer med mera. Konto- och fakturafrågor besvaras vardagar mellan 8-17.

Gå till vår kundtjänstsida

Köpvillkor


Allmänna Villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av varor från Halens AB, 556076-1198 (Nedan kallad Halens), om inte annat överenskommits skriftligt mellan respektive kund och Halens.

Beställning

Beställning av produkter sker via www.halens.se, via telefon eller via inskickat orderformulär. Beställningar som görs av personer under 18 år bedöms enligt gällande regler för kontantköp och skall ha målsmans godkännande för beställning. Halens förbehåller sig för eventuella fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende. Vid eventuella fel i angivande av lagersaldo förbehåller sig Halens att korrigera detta i efterhand. Halens tillämpar en minimibeställning om 49 kr. Varor ur Halens sortiment levereras endast till din svenska folkbokföringsadress.

Priser

Alla varor i Halens sortiment är angivna inklusive moms och vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella feltryck och slutförsäljning. Frakt och expeditionsavgift (f n 55 kr) tillkommer. Halens tillämpar avrundning till jämn en-krona i samband med betalning. Reapriserna gäller så långt lagret räcker. Har kunden erhållit en erbjudandekod anges tydligt hur länge erbjudandet är giltigt.

Rabatter och Erbjudanden

Aktuella erbjudanden och rabattkoder hittar du under Mina sidor.
Skriv in din erbjudandekod på sid 2 i kassan i rutan för Erbjudandekod. Observera dock de villkor som står på trycksaken.
Alla rabattavdrag ser du i orderlistan när du tryckt på knappen fortsätt i kassan.

Betalning

Det finns flera betalningsalternativ att välja mellan: betalning via Halens-Faktura, delbetalning med Halens-Konto, postförskott, PayPal samt betalkort.

Postförskott

Betala när paketet hämtas ut på valt utlämningsställe. Tjänsten postförskott kostar f.n. 50 kr.

Betalkort

  • Vi accepterar Visa och MasterCard.
  • Kortbetalning fungerar endast vid on line-beställningar och går inte välja via telefon eller brevorder.
  • Vid eventuella returer betalas pengarna tillbaka till ditt kort.
  • Alla transaktioner krypteras för en säker betalning.

Om kortbetalningen blir godkänd kommer beloppet att reserveras omgående och du får en orderbekräftelse skickad till din e-mail. Beloppet dras från ditt konto när vi skickar din beställning. Vid retur återbetalas pengarna till ditt kort. Om kortbetalningen inte godkänns kommer din beställning att annulleras. Vänligen kontakta din bank eller kortleverantör om du har frågor som rör detta.
Vid köp med kort skyddar vi dina uppgifter med hjälp av SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Det betyder att informationen går genom en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående.
Vår betalningsförmedlare DIBS Payment Services AB (www.dibs.se) behandlar din kortinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS.

PayPal

Vid val av betalsätt PayPal i kassan, sker betalningen via PayPal direkt. När den inkommande betalningen har bokförts hos Halens, skickas leveransen till dig enligt leveransplan.

Halens-Faktura betalning, Handla nu – betala senare  

Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Fakturan skickas ut i mitten av månaden. Hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f.n. 19 kr)ska betalas i slutet på månaden, dvs räntefritt upp till 50 dagar. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) ska betalningen vara Halens tillhanda på plusgirokonto 89 34 00-2 senast på förfallodagen. Det är möjligt att dela upp betalningen och att aktivt byta till Halens-Konto genom att betala in lägsta belopp på fakturan. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid övergår fakturabeloppet automatiskt till Halens-Konto. Köp med faktura levereras enbart till folkbokföringsadressen. Halens förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. För övriga villkor se under Halens-Konto.

Halens-Konto, Dela upp betalningen över en längre tid  

Vid betalning via delbetalning görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp och för debiterade räntor, avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit blir återbetald på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontoutdraget skickas varje månad. Betalningen skall vara Halens tillhanda på plusgirokonto 89 34 00-2 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika betalningspåminnelse, förseningsavgift och dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Betalar kontohavaren ej enligt föreskriven månadsbetalning äger Halens rätt att påföra kontot ersättning för påminnelseavgift (f.n. 60 kr) samt förseningsavgift (f.n. 50 kr). Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Om kontohavaren gjort inbetalningar i rätt tid och i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad, ränta och aviseringsavgift påförs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Återbetalningstiden förlängs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Om krediten utnyttjas på nytt genom ytterligare köp eller kontantuttag förlängs kreditens löptid. 

Belopp: 1000:- 3000:- 5000:- 10000:- 15000:- 20000:-
12 mån 116:- 305:- 494:- 967:- 1439:- 1912:-
24 mån 74:- 180:- 286:- 550:- 814:- 1078:-
36 mån min. 70:- 139:- 217:- 413:- 609:- 805:-

Exempel: Du handlar för kr 3 000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 180 kr och den totala kreditkostnaden blir 1 307 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfria månader.

Räntor & kostnader

Där inte annat särskilt anges utgår ränta på detta konto enligt en månatlig räntesats som f n är 1,99 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Uppvisar kontot skuld vid aviseringsstillfället uttages aviseringsavgift med (f n 21 kr). Den nominella årsräntan är f n 23,88 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektiv ränta vid 10 000 kr är 29,84 %. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Halens eller andra kostnadsökningar som Halens inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. SEKI-blankett (PDF)

Kreditgivare

Kreditgivare är Halens AB, 501 87 Borås, org.nr. 556076-1198. Halens beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontoinnehavare är fysisk person. Halens har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan kreditgivare.

Byte av kredittagare

Halens skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Beviljad kredit

Halens fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Halens förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Halens rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Halens finner skälig. Sänkning av kreditgränsen på denna grund kan ske till kontoskuldens belopp vid tidpunkten för sänkningen. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande. Under förutsättning att kontot sköts kan Halens om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 20 000 kr utan förnyad ansökan.

Uppsägning  

Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Efter uppsägning gäller villkoren för Halens-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Halens förbehåller sig rätten att med tillämpning av 21-23§§ Konsumentkreditlagen (1992:830) säga upp krediten i förtid om kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras

Tvister och lagval

Är en vara felaktig eller skadad, kontakta oss så att vi tillsammans kan lösa problemet. Vi försöker alltid att lösa tvister på ett ömsesidigt tillfredsställande sätt. Om ingen överenskommelse nås, kommer du att ha möjlighet att föra ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Kolla Allmänna reklamationsnämndens instruktioner här: http://www.arn.se/

Du kan även använda EU-kommissionens online klagoportal. Detta är särskilt relevant ifall du är boende i ett annat EU-land än Sverige. Ärendet lämnas här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - tillsammans med ditt ärende skall du även lämna vår mailadress: claim@halens.com

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att orderbekräftelse och varor mottagits. Det gör du genom att inom ångerfristen (14 dagar) lämna eller sända oss ett meddelande att du önskar utnyttja ångerrätten. Sänd sedan tillbaka varan senast inom 14dagar ifrån det att du meddelat oss att du önskat nyttja din ångerrätt. Du kan även ångra ditt köp om en/flera varor blir restnoterade eller får nytt leveransbesked. Kontakta i så fall kundtjänst. Ångrar du köpet utan att hämta ut leveransen måste du meddela oss (se Outlöst paket). Ladda ner konsumentverkets ångerblankett här.

Utnyttjande av ångerrätt

Sänd tillbaka varan oförändrat skick, gärna i originalförpackningen. Är varan inte i oförändrat skick kan avdrag för ev värdeminskning göras på returbeloppet. Produkter inom hudvård, make up, hårvård, och parfym-set innehållandes hudvårdsprodukter returneras i obruten förpackning. Bifoga retursedeln eller bifoga namn, kundnr. och ordernr. Ange gärna returorsak. På retursedeln finns en adresslapp (förbetald kundretur) som bör användas. Utnyttjas ångerrätten debiteras returfrakten (f.n. 55 kr) i efterhand om du valt att använda vår retursedel

Leveransvillkor

Leverans sker normalt 2-5 arbetsdagar efter orderläggning om produkterna finns på Halens lager. Om Halens inte kan leverera hela beställningen vid ett och samma tillfälle eller om den delats upp på olika leveranssätt, betalar kunden endast en fraktkostnad.
Det finns olika leveranssätt beroende på paketets vikt och storlek.

Transportförsäkring

Halens står för ev. fraktskador mellan vårt lager och utlämningsstället. Om ytteremballaget är skadat och du på hämtstället upptäcker skadan, rekommenderar vi att du anmäler det på plats. Upptäcker du den senare ring vår kundtjänst.

Återvinning av elprodukter

Från 1 juli 2001 gäller ny lag. Alla uttjänta elprodukter skall tas om hand för att förbättra miljön. Halens är därför ansluten till El-kretsen AB, som på ett säkert sätt återvinner exempelvis lampor, leksaker, handverktyg, radio, TV, IT-utrustning m.m. Som kund hos oss har du möjlighet att i din kommun använda anvisade avfallsanläggningar utan att det kostar dig något extra.

CE-Produkter

Produkter som kan vara farliga att använda till exempel elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning, fritidsbåtar och medicintekniska produkter måste vara CE-märkta för att de skall få säljas på EU.s inre marknad. Med CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. CE-märkning på dessa produkter är det enda märke som tillåter fri rörlighet inom EU.

Ett antal myndigheter kontrollerar att dessa produkter som säljs på marknaden uppfyller säkerhetskraven. Om CE-märket saknas kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller. För mer information gå till www.swedac.se och klicka på CE-ikonen.

Personuppgifter

Halens AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter mot folkbokföringsregistret. Varorna kommer att levereras till den adress som finns angiven där. Dina person- och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål, såväl generell som selektiv av Halens AB:s moderbolag Consortio Fashion Group AB jämte dess dotterbolag och samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Halens AB, 501 87 Borås, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än Halens AB. Som kund hos Halens AB har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.


Halens AB 501 81 Borås
Besöksadress: Risängsgatan 4-6
Tel växeln: 033-17 30 00
Org.nr 556076-1198