Kundtjänst

Ring oss

Mån-fre 08-18. Lör-sön stängt
033-10 85 00

Maila oss

fraga.ktj@halens.se

Vår kundservice är öppen alla helgfria vardagar 8 – 18 (Lör-sön stängt). Vi hjälper dig gärna att ta emot dina beställningar samt med frågor rörande ditt köp, leverans, fakturor, returer, reklamationer med mera. Konto- och fakturafrågor besvaras vardagar mellan 8-17.

Gå till vår kundtjänstsida

Halens-Kontoskydd - täcker din månadskostnad om oturen är framme

Kontoskydd är en frivillig försäkring för dig som vill ha en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända. Ibland inträffar det oförutsedda i form av arbetslöshet, sjukdom som kräver sjukhusvård eller ännu värre gör så att livet tar slut. Tyvärr saknar många ett skydd när sådant händer. Därför erbjuder vi Kontoskydd som en extra trygghet för dig som har eller söker ett Halens-Konto.

Försäkringsskyddet gäller upp till du fyller 75 år och försäkringskraven är anpassade efter din ålder. För dig som är mellan 18 och 64 år när du tecknar försäkringen övergår den per automatik till omfattningen i höger kolumn (se nedan) när du fyller 65 år. Är du över 65 år när du tecknar försäkringen gäller omfattningen i höger kolumn direkt. Kontoskydd gäller för en månad i taget. Försäkringen kostar dig 8% av aviserat belopp, dock lägst 25 kr per månad. Exempel: Du handlar för 4 000 kr och delbetalar på 24 månader. Din månadsbetalning är då 233 kr. Om du väljer att lägg till försäkringen så blir din månadsbetalning 258 kr.

Frågor:
Om du har frågor är du välkommen att ringa Kundtjänst 033-722 35 71.

Kontoskydd

täcker din månadskostnad om oturen är framme.
Du tecknar Kontoskydd genom att fylla i ansökan nedan

Kontoskydd för dig mellan 18-64:

 • Hel arbetsoförmåga
 • Arbetslöshet som inträffar i Sverige eller omfattas av svensk lag

Grundkrav

 • Du är folkbokförd och bosatt i Sverige, minst 18 men inte 65 år fyllda, har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader eller är egenföretagare och ansluten till erkänd A-kassa vid försäkringens tecknande.
 • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och uppbär inte någon ersättning från Försäkringskassan samt saknar kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada .
 • Du har ingen vetskap gällande förestående varsel om uppsägning, arbetslöshet eller sjukskrivning.

Kontoskydd för dig mellan 65-75:

 • Dödsfall p.g.a. olycksfall eller sjukdom
 • Sjukhusvistelse
 • Rån

Grundkrav

 • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens tecknade .
 • Fyllt 65 men inte 75 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av personer som fyllt 74 år
 • Du är fyllt frisk och har inte kännedom om allvarlig sjukdom eller skada.
TF Bank AB är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket samt har erforderlig ansvarsförsäkring. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. För förmedlandet av denna försäkring har TF Bank AB rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är ca 25% av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på den månatliga premien samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. TF Banks kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån. Observera att ovan angivna procentsats är ett ungefärligt genomsnitt. Provisionsnivån i det enskilda fallet varierar beroende på, till exempel de olika försäkringsprodukterna, skadeutfallet, antalet sålda försäkringar och distributionskostnaderna. Om du är missnöjd med TF Bank AB`s agerande i egenskap av försäkringsförmedlare kan du vända dig till klagomålsansvarige på telefon 033-722 35 71. Vidare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Försäkringsgivare är Lloyd’s underwriters företrätt av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm. Fullständiga försäkringsvillkor finner du på halens.se.