Kundtjänst

Ring oss

Mån-fre 08-18. Lör-sön stängt
033-10 85 00

Maila oss

fraga.ktj@halens.se

Vår kundservice är öppen alla helgfria vardagar 8 – 18 (Lör-sön stängt). Vi hjälper dig gärna att ta emot dina beställningar samt med frågor rörande ditt köp, leverans, fakturor, returer, reklamationer med mera. Konto- och fakturafrågor besvaras vardagar mellan 8-17.

Gå till vår kundtjänstsida

Betalsätt - Vilket betalsätt passar dig?

När du handlar hos oss finns det flera olika betalsätt. Halens-Konto, du väljer att dela upp betalningen över en längre tid. Halens-Faktura, du betalar i efterhand. Innan vi godkänner en betalning via Halens-Konto eller Halens-Faktura så ber vi dig att fylla i en ansökan. Postförskott, du betalar mot så kallat postförskott när du hämtar ut dina varor från utlämningsstället. Betalkort, du betalar direkt med Visa eller MasterCard. Vi har även betalning via PayPal.

Halens-Faktura

Du betalar i efterhand. Innan vi godkänner en betalning via Halens-Faktura så ber vi dig att fylla i en ansökan.

 • Räntefritt upp till 50 dagar
 • 0 kr Postförskott
 • 48 timmars bytesservice
 • Du kan omvandla Halens-Faktura till Halens-Konto
 • Fördelaktiga erbjudanden tillsammans med fakturan
 • Faktureringsavgiften är 19 kr

Halens-Konto

För dig som vill dela upp betalningen över en längre tid.

Dela upp betalningen i max 36 månader. I tabellen nedan kan du se hur stor din månadskostnad blir vid olika avbetalningstider.

 • Kredit på upp till 20 000 kr
 • 0 kr Postförskott
 • Ingen uppläggningsavgift
 • Möjlighet till betalningsfri månad
 • 48 timmars bytesservice
 • Fördelaktiga erbjudanden på ditt kontoutdrag
 • Avdragsgill ränta

Exempel: Du handlar för kr 3 000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 180 kr och den totala kreditkostnaden blir 1 307 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfria månader.

Belopp: 1000:- 3000:- 5000:- 10000:- 20000:-
12 mån 116:- 305:- 494:- 967:- 1912:-
24 mån 74:- 180:- 286:- 550:- 1078:-
36 mån min. 70:- 139:- 217:- 413:- 805:-

Betalning med Halens-Faktura
Vid betalning via faktura görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Du betalar hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f.n. 19 kr), efter leverans. Det är möjligt att dela upp betalningen och att aktivt byta till Halens-Konto genom att betala in lägsta belopp på fakturan. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid övergår fakturabeloppet automatiskt till Halens-Konto. Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påför Halens en påminnelseavgift (f.n. 60 kr). Halens förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. För övriga villkor se under Halens-Konto.

Betalning med Halens-Konto
Vid betalning via konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp och för debiterade räntor, avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit blir återbetald på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontoutdraget skickas varje månad. Betalningen skall vara Halens tillhanda på plusgirokonto 89 34 00-2 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika betalningspåminnelse, förseningsavgift och dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Betalar kontohavaren ej enligt föreskriven månadsbetalning äger Halens rätt att påföra kontot ersättning för påminnelseavgift (f.n. 60 kr) samt förseningsavgift (f.n. 50 kr). Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Om kontohavaren gjort inbetalningar i rätt tid och i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad, ränta och aviseringsavgift påförs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Återbetalningstiden förlängs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Om krediten utnyttjas på nytt genom ytterligare köp eller kontantuttag förlängs kreditens löptid. 

Räntor & kostnader
Där inte annat särskilt anges utgår ränta på detta konto enligt en månatlig räntesats som f n är 1,99 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Uppvisar kontot skuld vid aviseringsstillfället uttages aviseringsavgift med (f.n. 21 kr). Den nominella årsräntan är f n 23,88%. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektiv ränta vid 10 000 kr är 29,84%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Halens eller andra kostnadsökningar som Halens inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. För aktuella villkor och priser se www.halens.se muntligt meddelande. Under förutsättning att kontot sköts kan Halens om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 20 000 kronor utan förnyad ansökan.

Kreditgivare
Kreditgivare är Halens AB, 501 87 Borås, org.nr. 556076-1198. Halens beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontoinnehavare är fysisk person. Halens har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan kreditgivare.

Byte av kredittagare
Halens skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Beviljad kredit 
Halens fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Halens förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Halens rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Halens finner skälig. Sänkning av kreditgränsen på denna grund kan ske till kontoskuldens belopp vid tidpunkten för sänkningen. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande. Under förutsättning att kontot sköts kan Halens om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 20 000 kronor utan förnyad ansökan.

Förändringar
Halens har rätt att ändra ränta och avgifter med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, vid ökade upplåningskostnader eller på grund av andra kostnadsökningar som Halens skäligen inte kunde förutse när avtalet ingicks. Halens har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Halens inte råder över.

Uppsägning
Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Efter uppsägning gäller villkoren för Halens-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Halens förbehåller sig rätten att med tillämpning av 21-23§§ Konsumentkreditlagen (1992:830) säga upp krediten i förtid om kredittagaren
sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras.

Personuppgifter
Halens AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter mot folkbokföringsregistret. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål, via post, telefon, e-post eller andra elektroniska media, av Halens AB’s moderbolag Halens Holding AB jämte dess dotterbolag och andra samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Halens AB, 501 87 BORÅS, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än Halens AB. Som kund hos Halens AB har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.

Postförskott

Betala när paketet hämtas ut på valt utlämningsställe. Tjänsten postförskott kostar f.n. 50 kr.

Betalkort

 • De kort vi accepterar är Visa och MasterCard. Du kan även betala via Masterpass.
 • Kortbetalning fungerar endast vid online-beställningar och går inte välja via telefon eller brevorder.
 • Vid eventuella returer betalas pengarna tillbaka till ditt kort.
 • Alla transaktioner krypteras för en säker betalning.

Om kortbetalningen blir godkänd kommer beloppet att reserveras omgående och du får en orderbekräftelse skickad till din e-mail. Beloppet dras från ditt konto när vi skickar din beställning. Vid retur återbetalas pengarna till ditt kort. Om kortbetalningen inte godkänns kommer din beställning att annulleras. Vänligen kontakta din bank eller kortleverantör om du har frågor som rör detta.
Vid köp med kort skyddar vi dina uppgifter med hjälp av SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Det betyder att informationen går genom en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående.
Vår betalningsförmedlare DIBS Payment Services AB (www.dibs.se) behandlar din kortinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS.

PayPal

Vid val av betalsätt PayPal i kassan, sker betalningen via PayPal direkt. När den inkommande betalningen har bokförts hos Halens, skickas leveransen till dig enligt leveransplan.